Zakres usług

Kancelaria Adwokacka

Marcin Storczyk Adwokat

ul. Żwirki i Wigury 6/14 lok 201
42-200 Częstochowa

515 192 585

NIP 769-204-28-91

marcin.storczyk@adwokatura.pl

1. Prawo gospodarcze:

 • Obsługa bieżąca podmiotów gospodarczych,
 • Prowadzenie sporów prawnych między przedsiębiorcami,
 • Dochodzenie roszczeń, postępowania zabezpieczające,
 • Negocjacje pozasądowe, zawieranie ugod,
 • Postępowania upadłościowe,
 • Dochodzenie roszczeń z weksli,
 • Obsługa spraw z sektora prawa transportowego po stornie spedytora jak i przewoźników,

2. Prawo spółek handlowych:

 • Tworzenie spółek prawa handlowego,
 • Reprezentacja spółki w postępowaniach rejestrowych,
 • Planowanie optymalnej prawnie oraz podatkowo struktury grupy kapitałowej,
 • Prowadzenie negocjacji przy umowach zawieranych miedzy wspólnikami oraz wspólnikami a spółką,
 • Reprezentacja spółki w sprawach wewnętrznych (spółka-wspólnicy, spółka- osoba trzecia)
 • Bieżąca obsługa korporacyjna spółek, oraz obsługa prawna organów spółek kapitałowych,
 • Reprezentacja wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń.

3. Prawo umów:

 • Przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów,
 • Kompleksowe doradztwo w trakcie wykonywania umów,
 • Dochodzenie roszczeń powstałych na etapie realizacji umów,
 • Kontraktowe zabezpieczenia interesów naszych Klientów.

4. Prawo cywilne:

 • Spory z umów o roboty budowlane (kary umowne, odszkodowania).
 • Regulowanie stanów prawnych nieruchomości,
 • Spory z zakresu prawa energetycznego,
 • Postępowania spadkowe,
 • Podziały majątku, znoszenie współwłasności,
 • Rozgraniczenie nieruchomości,
 • Zasiedzenie nieruchomości,
 • Ustanowienie służebności na nieruchomości,
 • Służebność przesyłu (m.in. sprawy o słupy energetyczne),

5. Windykacja należności i postępowania egzekucyjne:

 • Prowadzenie spraw egzekucyjnych.
 • Dochodzenie roszczeń wierzyciela.
 • Ochrona prawna dłużnika.
 • Minimalizacja ryzyko przedawniania oraz nieściągalności należności,
 • Monitoring należności,
 • Windykacja polubowna,
 • Windykację sądowa z kompleksową obsługą procesu egzekucji komorniczej,

6. Prawo rodzinne:

 • Sprawy o rozwód, separacje – współpraca z detektywem.
 • Sprawy alimentacyjne.
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa.
 • Sprawy z zakresu opieki i władzy rodzicielskiej.
 • Podział majątku wspólnego.

7. Prawo karne:

 • Obrona w sprawach karnych.
 • Reprezentowanie pokrzywdzonych.
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa.
 • Zastępstwo w sprawach o wykroczenia.
 • Postępowania karno-skarbowe – reprezentacja przed UKS i WSA.

8. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • Reprezentacja stron przed sądem pracy,
 • Sprawy ZUS-owskie,
 • Reprezentowanie nauczycieli w sporach przed sądem pracy związane z Kartą nauczyciela (sprawy oświatowe)..

Aktualności

7 Sierpień, 2017 | AKTUALNOŚCI:
MILOG – zmiany przy zgłaszaniu kierowców.

Przypominamy Klientom Kancelarii zajmujących się transportem międzynarodowym, iż z dniem 1 lipca 2017 roku ulegają zmianie dotychczasowe zasady zgłaszania kierowców do pracy na terenie Niemiec. Od 1 lipca 2017 roku przedmiotowe zgłoszenia będzie można dokonywać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem platformy internetowej on-line dostępnej pod adresem: www.meldeportal-mindestlohn.de Aktualne informacje w zakresie obowiązku dokonywania zgłoszenia kierowców znajdziecie również … Czytaj dalej MILOG – zmiany przy zgłaszaniu kierowców.

Skorzystaj z porady przez internet. Zobacz jakie to proste