Zespół

Kancelaria Adwokacka

Marcin Storczyk Adwokat

ul. Żwirki i Wigury 6/14 lok 201
42-200 Częstochowa

515 192 585

NIP 769-204-28-91

marcin.storczyk@adwokatura.pl

Marcin Storczyk, adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2011 roku ukończył studia podyplomowe z prawa bankowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Reprezentuje zarówno przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych w sporach przed sądami powszechnymi i polubownymi, związanych m.in. prawem gospodarczym i handlowym, prawem cywilnym, prawem transportowym, prawem karnym, prawem budowlanym oraz prawem energetycznym. Posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed Sądami powszechnymi oraz organami ścigania. Doradza w kontraktach budowlanych, na etapie inwestycji, ich realizacji zarówno od strony inwestora jak i wykonawców oraz podwykonawców, odpowiednio zabezpieczając interesy swoich Klientów. Pomaga przedsiębiorcom odnaleźć się w zawiłościach polskiego prawa gospodarczego. Zajmuje się prawem cywilnym, gospodarczym i handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktowego. Przygotowuje i opiniuje umów, na bieżąco doradza podmiotom gospodarczych z różnych branż. Należy do Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie. Występuje także w sprawach ochrony domen internetowych, w postępowaniach przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie. Języki robocze: polski, angielski.

Anna Piaszczyk – Storczyk, adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2011 roku ukończył studia podyplomowe z prawa bankowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Reprezentuje zarówno przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych w sporach przed sądami powszechnymi i polubownymi, związanych m.in. prawem gospodarczym i handlowym, prawem cywilnym, prawem transportowym, prawem karnym, prawem budowlanym oraz prawem energetycznym. Posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed Sądami powszechnymi oraz organami ścigania. Doradza w kontraktach budowlanych, na etapie inwestycji, ich realizacji zarówno od strony inwestora jak i wykonawców oraz podwykonawców, odpowiednio zabezpieczając interesy swoich Klientów. Pomaga przedsiębiorcom odnaleźć się w zawiłościach polskiego prawa gospodarczego. Zajmuje się prawem cywilnym, gospodarczym i handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktowego. Przygotowuje i opiniuje umów, na bieżąco doradza podmiotom gospodarczych z różnych branż. Należy do Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie. Występuje także w sprawach ochrony domen internetowych, w postępowaniach przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie. Języki robocze: polski, angielski.

Dagmara Goździewska, prawnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2011 roku ukończył studia podyplomowe z prawa bankowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Reprezentuje zarówno przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych w sporach przed sądami powszechnymi i polubownymi, związanych m.in. prawem gospodarczym i handlowym, prawem cywilnym, prawem transportowym, prawem karnym, prawem budowlanym oraz prawem energetycznym. Posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed Sądami powszechnymi oraz organami ścigania. Doradza w kontraktach budowlanych, na etapie inwestycji, ich realizacji zarówno od strony inwestora jak i wykonawców oraz podwykonawców, odpowiednio zabezpieczając interesy swoich Klientów. Pomaga przedsiębiorcom odnaleźć się w zawiłościach polskiego prawa gospodarczego. Zajmuje się prawem cywilnym, gospodarczym i handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktowego. Przygotowuje i opiniuje umów, na bieżąco doradza podmiotom gospodarczych z różnych branż. Należy do Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie. Występuje także w sprawach ochrony domen internetowych, w postępowaniach przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie. Języki robocze: polski, angielski.

Aktualności

7 Sierpień, 2017 | AKTUALNOŚCI:
MILOG – zmiany przy zgłaszaniu kierowców.

Przypominamy Klientom Kancelarii zajmujących się transportem międzynarodowym, iż z dniem 1 lipca 2017 roku ulegają zmianie dotychczasowe zasady zgłaszania kierowców do pracy na terenie Niemiec. Od 1 lipca 2017 roku przedmiotowe zgłoszenia będzie można dokonywać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem platformy internetowej on-line dostępnej pod adresem: www.meldeportal-mindestlohn.de Aktualne informacje w zakresie obowiązku dokonywania zgłoszenia kierowców znajdziecie również … Czytaj dalej MILOG – zmiany przy zgłaszaniu kierowców.

Skorzystaj z porady przez internet. Zobacz jakie to proste